PRZEPRASZAM ZA UTRUDNIENIA WSZELKI KONTAKT TELEFONICZNY

W DNI ROBOCZE , NIESTETY DOPIERO PO GODZINIE 16-tej

EXCUSE ME for DIFFICULTIES ALL telephone - CONTACT
In working DAYS, UNFORTUNATELY ONLY after HOUR 16-th

 

BEZPOŚREDNI

adastra13list do firmypoczta.fm
adastrasend Mail for my office to 4 MBpoczta.fm

K O M U N I K A T O R Y

SKYPE adastra0 (adastrazero)

TLEN. PL
I C Q
Gadu-Gadu
nick: adastra03@tlen.pl
135325074
4939055